Català · English · Español

Pastoral

Què pretenem?

Des de l'equip de Pastoral destinem esforços a:

Potenciar la relació amb els altres valorant les diferències.

Celebrar i participar en festes importants del temps litúrgic pels cristians.

Donar a conèixer el lema de pastoral de les escoles MIC i oferir eines per poder-lo treballar.

Relacionar cada un dels aspectes del lema amb la vida quotidiana d’alumnes i mestres.

Afavorir experiències que ens facin sensibles amb els altres i amb el nostre entorn.

Promoure la participació dels alumnes en eucaristies i pregàries voluntàries.

Conèixer el funcionament i dinàmica de les celebracions de l’eucaristia.

Conèixer la realitat social del nostre entorn i donar la possibilitat de col·laborar-hi.

Donar a conèixer la missió de les MIC i el projecte anual de la fundació “Signos Solidarios”.

Cada any, en coordinació amb les escoles de les Missioneres de la Immaculada Concepció d’Espanya, treballem un lema. Aquest ens acompanya al llarg de tot el curs. Cada lema porta al darrere diferents valors tant de caire personal com relacional i social que es van treballant al llarg de l’any a través d’activitats diverses.

Propostes i activitats

A l’inici de curs, organitzem un matí de convivència per a tots els alumnes de primària i secundària amb diferents dinàmiques de grup i jocs que ens ajudin a potenciar les relacions entre els alumnes.

Recollim aliments per Nadal i col·laborem en diferents campanyes solidàries.

Celebrem de forma festiva la Pasqua amb totes les etapes.

Fem visites a entitats socials, entre elles a la parròquia de Sant Ignasi i a la Fundació Arrels, per conèixer la tasca que s’hi duu a terme.

Durant la Setmana de la solidaritat col·laborem en el projecte anual de la Fundació “Signos solidarios” i realitzem accions concretes que ens ajudin a sensibilitzar-nos amb la realitat del nostre món i, de manera més concreta, amb la que ens aporta el projecte.

Organitzem pregàries d’advent i quaresma de caire voluntari pels alumnes de l’ESO.

Treballem el lema de curs tenint en compte les diferents sensibilitats i vivències, tot potenciant el respecte a la diferència.

Dinamitzem els grups “Espai de trobada”.

Grups “Espai de trobada”

Afavoreixen un espai de joc i reflexió al voltant dels valors cristians, la relació amb els altres i la solidaritat amb la realitat i el món que ens envolta. Es potencien activitats de voluntariat dins i fora de l’escola.

Catequesi 1a comunió per a tots aquells alumnes de 4t de primària que vulguin preparar-se per fer la 1a comunió.

Grups de Cickat pels alumnes de 5è i 6è.

Grups de Cickat pels alumnes de 1r i 2n d’ESO.

Grups de confirmació per a tots aquells alumnes de 3r i 4t d’ESO que es vulguin preparar per rebre el sagrament de la confirmació.