caenes
CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online

El nostre Projecte Educatiu es fonamenta en el fet de ser una escola plural i oberta a les diferents sensibilitats i maneres d’entendre la vida, que fomenta valors com la solidaritat i el respecte a la diversitat. Volem que els nostres alumnes se sentin valorats i que tinguin il·lusió per descobrir i aprendre. Ens caracteritza un estil acollidor i personal, sensible a les necessitats dels alumnes i de les famílies.

Un altre aspecte fonamental en el nostre projecte és l’atenció personalitzada. Sabem que fomentant les capacitats personals de l’alumne i atenent les seves necessitats, els nens i nenes esdevindran protagonistes del seu aprenentatge i s’integraran amb més facilitat en el grup.

I, finalment, entenem també l’educació com un projecte en comú amb les famílies, i per això fomentem la vostra implicació en el nostre projecte a partir de les reunions de pares i mares, entrevistes, projectes en família, celebracions...

Apostem decididament per la innovació educativa. Formem part del col·lectiu d’escoles Escola Nova 21 i treballem dins del marc d’un paradigma educatiu basat en la recerca per projectes, dinàmiques col·laboratives, el treball internivells, l’ús dels recursos digitals, els aprenentatges competencials, l’educació emocional... La societat està canviant i cal que des de l’escola puguem donar resposta als nous reptes que es plantegen.

En aquest sentit, fem nostres els set principis d’aprenentatge proposats per l’OCDE que han de fonamentar tota acció educativa:

  1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.
  2. L’aprenentatge és de naturalesa social.
  3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.
  4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
  5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.
  6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.
  7. Aprendre és construir connexions horitzontals.

A partir d’aquests principis hem anat dissenyant un model propi que comença per canviar l’estructura dels diferents nivells educatius i estableix unes línies d’actuació pròpies en cada etapa: el Projecte Nexes.

El projecte NEXES neix de la necessitat cohesionar i vertebrar els diferents projectes que treballem amb l’alumnat amb l’objectiu de situar l’infant com a centre del procés d’aprenentatge i els educadors com acompanyants en el seu camí de creixement.

Plantegem tres etapes diferenciades per donar una resposta més precisa a les necessitats i talents dels nostres alumnes i facilitar-los així les eines necessàries en cada etapa del seu desenvolupament.

  • Etapa DESCOBERTA: de P3 a 2n de Primària (3-8 anys)

En aquesta etapa es posen els fonaments de l’educació i els aprenentatges posteriors dels nostres infants. Dins el Projecte NEXES, en el que partim de la base que a l’escola tot el temps és educatiu, obrim les finestres al món. És moment d’observar, de captar de l’entorn, de preguntar-se i preguntar, de donar corda a la curiositat. Tenim cura del trànsit del treball de capacitats, enteses com a qualitats a desenvolupar, al desenvolupament de les competències que ajudaran els nens i nenes a entendre el món i a esdevenir persones actives i crítiques.

El nostre projecte pedagògic suposa per damunt de tot un respecte a la forma de processar de cada infant, al seu ritme maduratiu, i proposa la creació d’espais d’aprenentatge i el foment gradual del treball cooperatiu. L’objectiu és potenciar el millor de cada nen i nena, consolidant hàbits i valors sans i saludables, individualment i com a membre d’un col·lectiu. En definitiva, ajudar-lo a sentir-se feliç.

Treballem a partir de projectes interdisciplinaris, treball per ambients i racons, noves tecnologies, educació emocional, creacions artístiques, projecte multilingüe..

  • Etapa XARXA: de 3r a 6è de Primària (8-12 anys)

Plantegem aquesta etapa com l’espai per integrar les experiències i els aprenentatges que es realitzen, dotant-los de sentit, potenciant l’autonomia personal i la cooperació, la relació interpersonal i el treball en xarxa.

Es segueix fomentant la seva curiositat i, a  més, l’aprenentatge busca referents, lligams, explicacions sobre els antecedents i els conseqüents de cada descoberta. Els nens i nenes necessiten establir xarxes d’aprenentatge, i per això l’educador esdevé un facilitador, més que no pas un expert. És el moment idoni per a potenciar un ús raonat i fructífer de les tecnologies que permeten expandir aquesta xarxa més enllà de les parets de l’aula o de l’escola. El món és al seu abast. Cal no només saber, sinó dominar els procediments per a poder seguir aprenent sempre.

El nostre projecte parteix d’un plantejament obert i dinàmic, respectuós amb el ritme maduratiu de cada infant, les seves necessitats i la seva potencialitat.

En aquesta etapa pretenem que l’alumnat assoleixi les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament intel·lectual, personal i social amb una educació de qualitat centrada en l’alumnat, fent ús de les noves tecnologies i de metodologies pedagògiques actualitzades.

  • Etapa PROJECCIÓ: Secundària (12-16 anys)

En aquesta etapa del desenvolupament del pensament abstracte, en els nois i noies augmenta l’interès intel·lectual en tots els camps de l’aprenentatge: les lleis de la natura, els fets històrics, l’evolució del pensament i del llenguatge, les normes socials... Els alumnes han de ser capaços d’interpretar la realitat a la llum de diferents sabers, de l’aportació de professionals i d’experiències reals i així anar definint la seva projecció personal, la seva aportació a l’entorn, un entorn canviant i exigent que necessitarà d’ells per esdevenir millor. Per això fem créixer en els alumnes les habilitats i les competències que els permeten un desenvolupament personal i social sòlid, incidint molt especialment en els camps humanístic, lingüístic, cientificotecnològic i artístic.

Els nostres alumnes adquireixen una progressiva autonomia acompanyats sempre per una orientació educativa personalitzada de manera que al llarg de l’etapa dissenyen el seu propi itinerari formatiu. Aquest itinerari és flexible i permet el desenvolupament de les seves potencialitats i la continuïtat formativa.

Destaquem en la nostra ESO l’ús de les noves tecnologies integrant la competència digital en totes les matèries. Això implica l’ús educatiu i responsable de dispositius, aplicacions, eines i altres recursos digitals tant a nivell personal com en el treball col·laboratiu. Des de la tutoria hi ha una orientació escolar i professional que facilita l’elecció dels estudis postobligatoris (batxillerat, mòduls professionals...)

ProjecteNexes

Contacta amb nosaltres

mail  cimmaculada@immaculadacic.cat
icono telefono copia  93.215.26.83
gmap c/València 252; 08007 Barcelona
Scroll to top

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk