caenes
CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online

delegatsPlantegem l’Educació Primària, dins el Projecte NEXES, com el pas de l’etapa que anomenem Descoberta (dels 3 als 8 anys) a l’etapa Xarxa (dels 8 als 12 anys). Esdevé l’espai per a integrar les experiències i els aprenentatges que es realitzen,  dotant-los de sentit, potenciant l’autonomia personal i la cooperació, la relació interpersonal i el treball en xarxa.

Es segueix fomentant la seva curiositat, i, a  més, l’aprenentatge busca referents, lligams, explicacions sobre els antecedents i els conseqüents de cada descoberta. Els nens i nenes necessiten establir relacions que consolidin el que aprenen. Necessiten establir xarxes d’aprenentatge, i per això l’educador esdevé un facilitador, més que no pas un expert. És el moment idoni per a potenciar un ús raonat i fructífer de les tecnologies que permeten expandir aquesta xarxa més enllà de les parets de l’aula o de l’escola. El món és al seu abast. Cal no només saber, sinó dominar els procediments per a poder seguir aprenent sempre.

El nostre projecte parteix d’un plantejament obert i dinàmic, respectuós amb el ritme maduratiu de cada infant, les seves necessitats i la seva potencialitat.

En aquesta etapa pretenem que l’alumnat assoleixi les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament intel·lectual, personal i social. Perseguim una educació de qualitat centrada en l’alumnat, fent ús de les noves tecnologies i de metodologies pedagògiques rigoroses, amb continguts pràctics, adaptables i de qualitat. És important que l’alumne adquireixi les competències relatives a l’expressió i comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual. Treballem perquè l’alumnat desenvolupi la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi; expressi el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, i conegui els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions de l’entorn on es desenvolupa.

Instagram

 

 

Contacta amb nosaltres

mail  cimmaculada@immaculadacic.cat
icono telefono copia  93.215.26.83
gmap c/València 252; 08007 Barcelona
Scroll to top