caenes
CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online

wp 1486740899693El treball oral de comprensió i expressió que iniciem des de ben petits s’amplia progressivament amb activitats dirigides a l’ús de l’anglès com a llengua vehicular i a la consolidació de bases lèxiques i gramaticals que aportin rigor i correcció al seu ús. L’alumnat, a més de les hores pròpies de la matèria, disposa d’una hora setmanal d’expressió oral en anglès a cada curs (Let’s play a 1r i 2n; Speak a 3r i 4t; Time to talk a 5è i 6è). Incorporem també l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua  Estrangera (AICLE) a través de matèries com Physical Education (1r i 2n), Arts & Crafts (3r i 4t) i Science (5è i 6è). Aquests espais integren els continguts curriculars propis de la matèria amb l’aprenentatge de l’idioma anglès. Les AICLES faciliten a l’alumne l’aprenentatge d’una altra llengua en un context natural on desenvolupar la capacitat comunicativa es produeix espontàniament.

A partir de 5è de Primària introduïm l’aprenentatge del francès a través de l’Allez-Y. És un bon moment per introduir una segona llengua estrangera, ja que l’alumnat d’aquesta edat té un bon domini del català, del castellà i de l’anglès. L’objectiu és conèixer el francès tant a nivell oral com escrit i començar a assimilar vocabulari i estructures simples que després desenvoluparan a la Secundària.

Instagram

 

 

Contacta amb nosaltres

mail  cimmaculada@immaculadacic.cat
icono telefono copia  93.215.26.83
gmap c/València 252; 08007 Barcelona
Scroll to top