Català · English · Español

Fundació Alfonsa Cavin

Objectius de la Fundació

La Fundació Privada Alfonsa Cavin neix amb l’objectiu de recolzar la tasca de l’escola i es finança gràcies a les aportacions mensuals de les famílies d’alumnes.

Els seus objectius són:

Facilitar als alumnes activitats culturals diverses que els proporcionin experiències que els enriqueixin personalment ampliant la seva visió de la realitat.

Ampliar i actualitzar els equipaments de l’escola.

Proporcionar als mestres una formació personal i professional permanent perquè se sentin realitzats en la seva tasca educativa i puguin oferir una millor qualitat d’ensenyament.

Oferir a les famílies mitjans que els orientin en l’educació dels seus fills.

Les inversions de la Fundació d’aquest any